top of page

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчы институтунун Адам укуктары менен эркиндиктеринин сакталышына монито

"Кылым Шамы" КФ БУУӨП менен биргеликте "Акыйкатчы институтунун адам укуктары менен эркиндиктеринин сакталышына мониторинг жүргүзүү методологиясын" даярдады. Бул колдонмо максаттары, милдеттери жана функциялары, адам укуктарынын сакталышына мониторинг жүргүзүүнүн негизги принциптери жөнүндө маалыматты камтыйт. Колдонмонун өзүнчө бөлүмдөрү эркиндигинен ажыратылган жана чектелген жерлерде адамдын укуктары менен эркиндиктеринин сакталышына мониторинг жүргүзүүнүн өзгөчөлүктөрүнө, тынч чогулуу эркиндигине болгон укуктун сакталышына жана адилеттүү соттун каралышына арналган. Методология ошондой эле өзгөчө кырдаалда, өзгөчө коронавирустун (covid-19) пандемиясында жарандардын укуктарынын аткарылышын көзөмөлдөө өзгөчөлүктөрүнө көңүл бурат.

Manual designed for Ombudsman's office
.pdf
Download PDF • 2.63MB

1 view0 comments

Comments


bottom of page